BILJETTINFORMATION
Vid varje speldag genomförs två föreställningar.
Varje föreställning har två insläpp.
Föreställning 1;   18.00 - 20.50
                            18.30 - 20.50
Föreställning 2:   21.00 - 23.50
                            21.30 - 23.50